Kontakt

rezerwacje@wavecamp.pl

+48 600 599 258

Spiska 6, 05-090, Falenty

Wavecamp Pro sp. z o.o.
NIP: 5342643324

KRS: 0000921484

REGON: 389956211

Kapitał zakładowy: 5000zł
Nazwa rejestru, do którego wpisana jest firma: SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE

Nazwa organu prowadzącego rejestr, do którego wpisana jest firma: XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Firma powiada wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki 
nr 2724